Blackjack

4 years ago No Comments

Når du spiller blackjack så er du avhengig av å ha litt flaks, men også noen ferdigheter. Det aller viktigste er at du har en klar strategi, slik at du vet når du skal gjøre hva. Men først og fremst så må du kunne reglene, og dette vil vi gjerne hjelpe deg med.

De grunnleggende reglene i spillet er enkle, og du kan klare deg lenge med å kun vite når du burde stå eller trekke et nytt kort. For å lykkes i lengden så bør du derimot også kunne noen av de andre reglene i spillet. Vi gir deg her en rask gjennomgang av når du kan trekke nytt kort, splitte, doble og kjøpe forsikring.

Spillet blackjack

Selve hovedmålet med spillet er å få mer poeng enn huset, eller dealer, uten å få mer enn 21 poeng. Dette gjør du ved hjelp av de kortene du får utlevert ved spillets start. Disse kortene tas fra en bunke med kort som som regel inneholder åtte kortstokker. Med unntak av jokeren så er alle kort i bruk i dette spillet.

Verdien på kortene er den samme som det kortene viser for alle kort fra 2 til 10. Knekt, dame og konge, altså alle bildekort i stokken, er verdt 10. Ess kan derimot ha to ulike verdier alt etter hva som passer best i kombinasjon med de andre kortene. Disse verdiene er 1 og 11. Det finnes altså fire ulike kort som er verdt 10 poeng, og det er derfor god sannsynlighet for at det kortet man skal trekke er en tier.

Selv om det kan være mange spillere rundt et blackjack-bord så spiller du aldri mot andre spillere, og hva slags kort de har spiller ingen rolle for deg og ditt spill. Den eneste som dere alle spiller mot er huset, og det er kun de kort som dealeren har som skal påvirke ditt spill.

Trekk kort

Du kan alltid trekke flere kort, og dette kan du gjøre så mange ganger du vil, til du har passert 21 poeng. Får du mer enn dette så har du nemlig tapt. Det er når du har et ess og trekker flere kort at det er en fordel å kunne velge om et ess skal være verdt 1 eller 11 poeng. Hvis du har ess som 11 og trekker nye kort som gjør at du kommer over 21, så kan du simpelthen regne dette som 1 i stedet.

Splitte

Det er kun når du har to like kort at du kan velge å splitte. Får du for eksempel to kort som er verdt 7, så kan du enten spille disse som et sett, slik at poengsummen er 14, for å så trekke flere kort, eller så kan du velge å splitte disse slik at du får to nye kort, slik at du får 7 pluss det nye kortet i hver av settene med kort.

Doble

Når du får dine to kort så kan du velge å doble din innsats. Ved å gjøre dette så kan du kun trekke ett nytt kort. Dersom du ikke er fornøyd med det kortet du får så kan du altså ikke trekke flere kort, uansett om du vil eller ikke.

Kjøpe forsikring

Dealer starter med et kort vendt opp, og et kort vendt ned. Du kan altså ikke se begge kortene som dealer har. Hvis det kortet som er vendt opp er et ess så kan du velge å kjøpe forsikring. Dette er fordi sannsynligheten for at dealers andre kort er verdt 10 er stor, og ved å kjøpe en forsikring så minimerer du ditt tap hvis dealer skulle ende med blackjack, altså 21. Hvis det kortet som er vendt opp er noe annet enn ess så kan du ikke kjøpe forsikring.

Gi opp

Når du har fått dine kort så kan du velge å gi opp denne hånden, og få tilbake halve innsatsen din. Dette er et tilbud som du kun har helt i begynnelsen, før du har gjort noe annet. Med en gang du har trukket et nytt kort, splittet eller kjøpt en forsikring så mister du altså denne muligheten, og må spille denne hånden med den innsatsen du har valgt.

Dealer

Huset, eller dealer, har ingen egne valg. Denne spiller kun etter de regler som er satt av huset, og kan ikke selv velge hva de vil gjøre. Dette vil si at dealer spiller likt uansett hva slags kort du har, da dette ikke påvirker dealers regler. Den aller vanligste regelen er at dealer må trekke nye kort helt til poengsummen er på 17 eller mer. Dealer kan heller ikke splitte, kjøpe forsikring eller doble, men rett og slett kun trekke kort etter gitte regler.

Featured Casino
Sett inn 200 KR spill med 1000 KR